Fundacja Tetos

z siedzibą w Poznaniu

al. Niepodległości 2

61-874 Poznań

NIP: 783-17-10-593

REGON: 302663511

KRS: 0000500096

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,

VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego