Fundacja Tetos

z siedzibą w Poznaniu

ul. Pastelowa 16

60-198 Poznań

NIP: 783-17-10-593

REGON: 302663511

KRS: 0000500096

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,

VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego