DZIAŁANIA FUNDACJI TETOS

PROGRAM BEST

W programie Business and Education Study Tour doceniamy osoby nadzorujące lub zarządzające podmiotami z branży edukacyjnej. Dzięki tej inicjatywie wspieramy wymianę know-how i nagradzamy zaangażowanie w rozwój edukacji i szkolnictwa.

WIZYTY STUDYJNE

Organizując wyjazdy studyjne, pomagamy profesjonalistom poznać inspirującą działalność podmiotów z innych branż. Za pośrednictwem programu umożliwiamy wymianę doświadczeń oraz inicjujemy współpracę środowisk edukacyjnych, naukowych i gospodarczych.

KONKURS O NAGRODĘ
IM. MARKA DRAPIŃSKIEGO

Od 17 lat nagradzamy w konkursie działania społeczne i innowacyjne koncepty, mające pozytywny wpływ na naukę i edukację. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów Uniwersytetów WSB Merito i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu oraz słuchaczy, uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez TEB Edukacja.

WORK-LIFE BALANCE

Organizujemy i promujemy działania wspierające ideę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Angażując pracowników i ich rodziny we wspólne inicjatywy, projekty i spotkania, integrujemy naszą społeczność.