PROGRAM BEST

O PROGRAMIE

Program BEST – Business and Education Study Tour to inicjatywa, która ma na celu motywowanie, nagradzanie oraz wspieranie osób zarządzających lub nadzorujących w jednostkach prowadzących działalność edukacyjną. Jest to niepowtarzalna okazja, by docenić ich starania, pomagając im w uzyskaniu szerszej perspektywy. Tym samym program daje możliwość tworzenia warunków do innowacji i przedsiębiorczości w sektorze edukacji.

Nagrodą w programie są wizyty studyjne na terenie USA, w czasie których laureat zapoznaje się z funkcjonowaniem zagranicznych instytucji edukacyjnych, organizacji publicznych oraz przedsiębiorstw.