Wspieramy nowatorskie rozwiązania w edukacji

Misja fundacji

Myślimy
o przyszłości

Wyrównujemy szanse dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji.

Dbamy
o szkolnictwo

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu w sektorze edukacji.

Wspieramy
rozwój

Wspieramy innowacje oraz przedsiębiorcze podejście w szkolnictwie.

Jak działamy?

Wyrównujemy szanse dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji.
Wspieramy profesjonalistów organizując staże zagraniczne i wizyty studyjne.
Tworzymy warunki do nawiązywania partnerstw w obszarze edukacji i szkolnictwa.

Konkurs o nagrodę
im. Marka Drapińskiego

Jesteś studentem, uczniem lub absolwentem z nowatorskimi pomysłami w zakresie rozwoju szkolnictwa i edukacji? Zgłoś się do konkursu o Nagrodę im. Marka Drapińskiego i pozwól nam odkryć Twoją innowacyjność! Dowiedz się więcej o zasadach.