ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 2023

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

KROK I 
Wybierz kategorię oraz rodzaj zgłoszenia. Zaznacz, czy jesteś osobą pełnoletnią.
KROK II 
Dokładnie wypełnij informacje o sobie i swoim projekcie.
KROK III
Pamiętaj o załączeniu wymaganych dokumentów.

  Wybierz kategorię
  Wybierz rodzaj zgłoszenia
  Wiek
  Dla każdego niepełnoletniego wymagane jest przesłanie/załączenie podpisanej zgody od opiekuna!

  Informacje o kandydacie zgłaszającym pomysł (dane ważne na dzień zgłoszenia)

  Imię i nazwisko kandydata zgłaszającego pomysł
  Data urodzenia
  Adres zamieszkania
  Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej)
  Telefon
  E-mail
  Imiona i nazwiska pozostałych członków grupy
  Imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby zgłaszającej pomysł innowacji

  Dane dotyczące Szkoły Wyższej kandydata

  Dane dotyczące Szkoły kandydata

  Szkoła wyższa
  Pełna nazwa Szkoły prowadzonej przez TEB Edukacja
  Miasto
  Kierunek kształcenia
  Specjalność
  Semestr nauki
  Data obrony
  Data ukończenia szkoły

  OPIS INNOWACJI

  Nazwa innowacji
  Beneficjenci/odbiorcy projektu
  Rodzaj i cel innowacji oraz spodziewane efekty
  Czas trwania projektu
  Ewaluacja/osiągnięte efekty (dotyczy projektów już zrealizowanych)
  Koszt realizacji projektu

  Zgoda opiekuna

  Pobierz zgodę opiekuna do wypełnienia
  Pobierz

  Dla każdego niepełnoletniego wymagane jest przesłanie/załączenie podpisanej zgody od opiekuna
  Załącz wymagane zgody opiekuna